ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ
GRAEVO.COM.UA

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Представник сайту може отримати про користувача під час використання сайту graevo.com.ua.

1. Основні поняття
У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни і поняття:

«ПРЕДСТАВНИК GRAEVO.COM.UA (далі – Представник сайту)» – уповноважений співробітник Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИНА ЗАПОРІЖЖЯ» на управління сайтом graevo.com.ua, який організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

«ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, які необхідні Представнику сайту у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань перед Користувачем.
Крім того, до персональних даних належать дані, які автоматично передаються Представнику сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки, розташування тощо.

«ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

«КОРИСТУВАЧ» – суб’єкт персональних даних, який використовує сайт в порядку, регламентованому Представником сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту graevo.com.ua означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту graevo.com.ua.

2.3. Представник сайту graevo.com.ua перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту на власний розсуд.

2.4. Користувач при використанні сайту graevo.com.ua, підтверджує, що:

– володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому використовувати послуги сайту graevo.com.ua;
– вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування послугами сайту graevo.com.ua;
– ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою згоду з нею і бере на себе зазначені в ній права і обов’язки.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Представника сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен на вимогу надати Представнику сайту при заповненні реєстраційної форми, або форми зворотного зв’язку.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем добровільно.

3.3. Представник здійснює збір статистики про IP-адреси своїх користувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності дій Користувача.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача сайту graevo.com.ua можуть використовуватися в цілях:

– Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, розсилок, смс розсилок, що стосуються використання сайту.

– Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

– Виконання договірних зобов’язань щодо Користувача, у тому числі для збору, упакування, доставлення замовлених на сайті продуктів та (або) послуг.

– Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

– Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту.

– Надання Користувачеві з його згоди, оновлень сайту, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту.

– Організації обліку контрагентів – фізичних осіб.

– Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті.

– Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.

– Узагальнення та аналізу інформації про те, які розділи сайту мають попит у користувачів.

– Створення клієнтської статистики.

– Адаптації роботи сайту під інтереси користувачів.

– Покращення якості роботи сайту.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється протягом строку користування сайтом та (або) відмови Користувача будь-яким законним способом від обробки персональних даних.

5.2. При втраті або розголошення персональних даних Представник сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.3. Представник сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.4. Представник сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати актуальну інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом graevo.com.ua.

6.1.2. Оновити, доповнити надану Представником сайту інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Користувач має право:

6.2.1. Знати про джерела збирання, місцеперебування своїх персональних даних, мету їх обробки, місцеперебування або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом.

6.2.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

6.2.3 На доступ до своїх персональних даних.

6.2.4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.

6.2.5. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

6.2.6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

6.2.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

6.2.8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду.

6.2.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

6.2.10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.

6.2.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

6.2.12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

6.2.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6.3. Представник сайту зобов’язаний:

6.3.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.3.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці.

6.3.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача.

6.4. Представник сайту має право:

6.4.1. Передавати персональні дані Користувачів партнерам, підрядникам, субпідрядникам, виконавцям та (або) афілійованим особам для виконання договірних зобов’язань або з метою поліпшення надання послуг сайту Користувачеві.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Представник сайту несе відповідальність відповідно до законодавства України.

7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Представник сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Представником сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача або самим Користувачем.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Представником сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем та Представником сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Ця Політика конфіденційності набирає чинності з дня його опублікування.

9.2. Представник сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.3. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.4. Всі пропозиції, питання, відмову від згоди на обробку персональних даних по цій Політиці конфіденційності слід надсилати Представнику Сайту на електронну адресу contact@graevo.com.ua.

 

ЗГОДА КОРИСТУВАЧА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
(надається під час реєстрації Користувача на сайті шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних)

Користувач, залишаючи свої дані на сайті graevo.com.ua, дає Згоду на обробку персональних даних (далі – Згода) з наступними умовами:

1. Дана Згода дається на обробку персональних даних, як без використання засобів автоматизації, так і з їх використанням. Володільцем персональних даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИНА ЗАПОРІЖЖЯ».

2. Згода дається на обробку персональних даних Користувача, що не є генетичними або біометричними: прізвище, ім’я; електронна адреса; номер телефону; адреса доставлення.

3. Цілі обробки персональних даних вказані в п.4 Політики конфіденційності сайту graevo.com.ua.

4. Підставою для обробки персональних даних є: Закон України “Про захист персональних даних” (№ 2297-VI від 01.06.2010).

5. Представник сайту не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

6. Передача персональних даних третім особам здійснюється на підставі законодавства України, договору (у тому числі публічної оферти) з участю суб’єкта персональних даних або за згодою суб’єкта персональних даних. Користувач дає свою згоду на можливу передачу своїх персональних даних третім особам.

7. Персональні дані обробляються до закінчення обробки. Так само обробка персональних даних може бути припинена за запитом суб’єкта персональних даних. Термін або умова припинення обробки персональних даних вказані в п.5 Політики конфіденційності сайту graevo.com.ua

8. Згода дається, в тому числі на інформаційні (рекламні) оповіщення.

9. Згода може бути відкликана суб’єктом персональних даних або його представником, шляхом подання відповідної письмової заяви Представнику сайту за адресою електронної пошти contact@graevo.com.ua.

Реквізити Представника сайту graevo.com.ua:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИНА ЗАПОРІЖЖЯ»

Юридична адреса: 69093, м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, буд. 158 А

Дата публікації останньої редакції 09.07.2021 р